Bina yönetimi, işletme ve insan güvenliği açısından zayıf akım güvenlik sistemleri yapıların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Gün geçtikce artan insan, altyapı ve varlıkların korunması ihtiyacı, ayrı sistemlerin entegre olarak birlikte çalışmasını gerektirmektedir. İşletme devamlılığı ve bilgi güvenliğinin öneminin artması da bu sistemlerin hatasız ve devamlı çalışma gereğini doğurmaktadır.

Veri ve güvenlik ağları arasında yakınsama ile gelişmiş adreslenebilir cihazların bu sistemlerde kullanımı artmış, sistemlerin işlevleri çeşitlenmiş ve tek elden yönetim mümkün olmuştur. Sistemlerin bu şekilde entegrasyonu bilgi ve tecrübeye dayanan mühendislik çalışması gerektirir.

Bu tip gelişmiş ve karmaşık zayıf akım çözümleri için Esser&Honeywell iş ortağı olan Novinet müşterilerine mühendislik, süpervizyon, uygulama ve devreye alma hizmetleri vermektedir.

Çözümlerimiz
Kapalı devre televizyon

CCTV çözümlerimiz esas olarak adreslenebilir (IP) tabanlı kameralardan oluşan çözümleri kapsamaktadır. Bu kameralar yerel ağlar aracılığıyla video görüntülerini sayısal formatta iletir. Video analiz CCTV sistemlerinin önemli bir özelliğidir.

Çözümlerimiz
Acil anons sistemleri

Anons sistemi çözümlerimiz ana olarak sayısal olarak iletim yapan teknolojileri içermektedir. Bu sistemler veri ağı ile bağlanarak gerektiğinde uzak noktalara da iletim yapabilir.

Anons sistemleri ayrıca diğer alt sistemlerle, özellikle yangın alarm sistemi ile arayüze sahiptir.

Çözümlerimiz
Yangın İhbar Sistemi

Yangın algılama ve ihbar çözümlerimiz akıllı mikroişlemci kontrollü, adreslenebilir sürekli denetleme özelliğine sahip panel ve uç kontrol/denetleme elemanlarından oluşmaktadır. Bu sistem diğer güvenlik sistemleri ile entegre çalışabilmektedir.

Çözümlerimiz
Kartlı geçiş sistemleri

Kartlı geçiş çözümlerimiz seri, IP veya her ikisini kullanan sistem mimarileri kullanan ürünlerden oluşur. Bu çözümler diğer zayıf akım sistemleriyle entegre olarak çalıştırılabilir.